Recreatief vliegen :

http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/privegebruik
·       De drone heeft een maximale opstijgmassa van minder dan 1 kg.
·       De drone mag niet hoger vliegen dan een hoogte van 10m boven de grond.
·       De vlucht mag geen commercieel karakter hebben.
·       De vlucht mag alleen uitgevoerd worden op privé terrein of een model luchtvaartterrein.

Voor een niet-recreatief gebruik, zijn er 2 klassen, afhankelijk van het toestel, zijn gewicht, de locatie van de opdracht en het type opdracht.

Meer details zijn hier te vinden :
http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/niet_recreatief_gebruik

Nodig om klasse 2 te vliegen :

http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/klasse_2
·       De drone heeft een maximale opstijgmassa van minder dan 5 kg.
·       De piloot moet minimum 16 jaar zijn.
·       De drone mag niet hoger vliegen dan een hoogte van 150 ft (45m) boven de grond.
·       De vlucht mag niet uitgevoerd worden in gecontroleerd luchtruim.
·       De vlucht mag niet uitgevoerd worden boven of in steden of gemeenten.
·       De drone mag geen personen of dieren overvliegen.
·       De drone moet steeds binnen het visueel zichtbereik van de piloot blijven.

Attest

Om in klasse 2 te mogen vliegen moet u een attest van bestuurder hebben.
http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/attest_van_bestuurder_van_een_rpa_drone
Die kunt u halen na:

  • Een theoretische opleiding op de volgende materie

–        luchtvaartregelgeving;
–        meteorologie;
–        algemene kennis van de technologie van het luchtvaartuig;
–        navigatie;
–        regelgevend kader betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens.

  • Een praktisch examen te slagen bij een erkende DGLV examinator.

Registratie

Een toestel die voor klasse 2 gebruikt wordt moet geregistreerd worden bij DGLV (dit is een pure administratieve actie, en geen homologatie van een toestel), en zichtbaar het registratie nummer dragen.
http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/registratie_van_een_drone

Verzekering

Het toestel moet in BA verzekerd worden.

Nodig om klasse 1 te vliegen

http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/klasse_1
·       De drone heeft een maximale opstijgmassa van niet meer dan 150 kg.
·       De piloot moet minimum 18 jaar zijn.
·       De drone mag niet hoger vliegen dan een hoogte van 300ft (ongeveer 90m) boven de grond.
·       De vlucht mag niet uitgevoerd worden in gecontroleerd luchtruim.
·       Zonder voorafgaande toelating van het DGLV mogen er geen vluchten plaatsvinden boven steden en gemeenten.
·       Zonder voorafgaande toelating van het DGLV, mag de drone niet personen of dieren overvliegen.
·       De drone moet steeds binnen het visueel zichtbereik van de piloot blijven of van een van de twee waarnemers.

Vergunning

Om in klasse 1 te mogen vliegen, moet u een vergunning van afstandspiloot hebben.
http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/vergunning_bestuurder_van_een_rpa_drone
Die kunt u halen na:

  • Een theoretisch en praktisch opleiding bij een erkend DGLV instructeur te volgen
  • Een theoretisch examen te slagen bij een erkend DGLV examinator, op de volgende materie

–        luchtvaartregelgeving;
–        meteorologie;
–        menselijke prestaties en beperkingen;
–        communicatie

  • Een praktisch examen te slagen bij een erkend DGLV examinator,

–        Let op, de praktisch examen bevat ook een theoretische deel, op de volgende materies
o   RPAS technologie,
o   instrumentatie,
o   massa & balans,
o   navigatie,
o   aerodynamica
o   het regelgevend kader betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
–        Een medisch attest type LAPL te halen

Registratie

Een toestel die voor klasse 1 gebruikt wordt moet geregistreerd worden bij DGLV (dit is een pure administratieve actie, en geen homologatie van een toestel), en zichtbaar het registratie nummer dragen.
http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/registratie_van_een_drone

Verzekering

Het toestel moet in BA verzekerd worden.

Operationeel handboek

De gebruiker moet een operationeel handboek opstellen, met indicatie van de type opdracht, en risico analyse
Een voorbeeld van operationeel handboek, te adapteren, is hier te vinden :
http://mobilit.belgium.be/nl/resource/template_operationeel_handboek_rpas

Risico analyse:

Om te bepalen of een opdracht klasse 1a of 1b is, moet een risico analyse gebeuren

Klasse 1b :

Voor klasse 1b opdrachten (matig risico), is een verklaring verplicht :
http://mobilit.belgium.be/nl/resource/verklaring_rpas_klasse_1b

Klasse 1a :

Voor klasse 1a opdrachten (hoog risico), is een toelating verplicht :
http://mobilit.belgium.be/nl/resource/aanvraagformulier_toelating_rpas_klasse_1a
Aldus een certificaat van overeenstemming
http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/homologatie